3280. Дипломна робота на тему: Державне регулювання зайнятості населення в ринкових умовах

І-т підготовки кадрів ДСЗУ (+ презентація), 2016 рік, 89 стор.
Нет заданного изображения
Основная цена 400,00 грн.
Описание

ЗМІСТ

ВСТУП   4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ   6

1.1. Сутність зайнятості населення та її основні характеристики  6

1.2. Поняття, методи та  інструменти державного регулювання            9

1.3. Зарубіжний досвід державного регулювання зайнятості 18

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ   27

2.1. Динаміка зайнятості населення в Україні та ключові проблеми  27

2.2. Аналіз правового регулювання зайнятості 45

2.3. Оцінка заходів державного регулювання зайнятості в Україні на сучасному етапі 52

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ   59

3.1. Шляхи вдосконалення механізму реалізації державної політики на ринку праці 59

3.2. Реформування служби зайнятості як складова ефективної політики держави  63

ВИСНОВКИ   73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   79

ДОДАТКИ       

1.     Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року N 1533-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/1533-14

2.     Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/5067-17

3.     Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=180327&cat_id =102036

4.     Азарова Л. В. Аналіз рівня безробіття в Україні в 2010 – 2012 роках [Електронний ресурс] / Л. В. Азарова // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 58-61.

5.     Активна політика зайнятості: сучасні виклики та шляхи їх подолання // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – №1 (42). – С. 3.

6.     Білан Ю. В. Державна політика у сфері зайнятості населення [Електронний ресурс] / Ю. В. Білан, П. Г. Байдецький //Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_1_10

7.     Близнюк В. Макроекономіка: Підручник Тема 24. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності[Електронний ресурс] / В. Близнюк // Економічна теорія. - 2014. - № 1. - С. 108-119. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2014_1_6

8.     Боярчук Л. В. Застосування зарубіжного досвіду в роботі державної служби зайнятості України [Електронний ресурс] / Л. В. Боярчук // Науковий вісник Полісся. - 2015. - Вип. 1. - С. 65-70. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2015_1_12

9.     Грішнова О.А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування / О.А. Грішнова, А.Є. Самарцева // Экономика и управление. – 2013. – № 2. – С. 49-54.

10.           Європейська соціальна статистика. Збірник Євростату – редакція 2013. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-FP-13-001

11.           Зайнятість та соціальна ситуація в ЄС. Квартальний звіт Європейської комісії, вересень 2013 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en

12.           Зайнятість, зростання та соціальна справедливість. 9-та Європейська регіональна нарада. Осло. Норвегія. 2013 р. МОП. Звіт генерального директора [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ilo.org/publns

13.           Замора О. І. Аналіз зайнятості та безробіття в умовах ринкових перетворень [Електронний ресурс] / О. І. Замора //Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Актуальні проблеми управління та

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...