3482. Лабораторна та контрольна робота з дисципліни «Математичне програмування»

Варіант 5434, КНЕУ, 2017 рік, 19 стор., 150 грн.
Нет заданного изображения
Основная цена 150,00 грн.
Описание

ЗмістЛабораторна робота    3
Модульна контрольна робота №2    14
Тема: Аналіз оптимальних планів задач лінійного програмування

Варіант:    чотири останні цифри номера залікової книжки (або студентського квитка).
    n1    n2    n3    n4   
    5    4    3    4   

Завдання лабораторної роботи:
1. Побудувати модель максимізації виручки від реалізації продукції. Вважати, що продукція буде реалізована у повному обсязі. Норми витрат ресурсів, запаси ресурсів та ціна продукції подана у таблиці.
     продукція 1    продукція 2    продукція 3    продукція 4    запас
ресурс1    3+n1    4(n2+1)    n3+1    5+n4    10(n1+n2)+10
ресурс2    2n1/(n1+2)    (n2+3)/(n2+1)    20/(n3+1)    (n4+15)/(n4+1)    2(n2+n3)+15
ресурс3    (2+n1)/(n1+1)    (2(n2+1)+5)/(n2+1)    (2n3+5)/(n3+1)    n4+1    4(n3+n4)+20
ціна    (2n1+2)/(n1+1)    (2+2n2)/(n2+1)    (9+n3)/(n3+1)    (n4+2)/2     
Знаки усіх співвідношень "<=".
2. Розв’язати ЗЛП згідно варіанту, використовуючи Excel (надбудова пошук рішень) та сформувавши звіт про результати та звіт про стійкість (надрукувати ці звіти). Зробити висновки щодо отриманих розв’язків та прокоментувати їх згідно складеної економічної інтерпретації. Для даної ЗЛП скласти першу симплексну таблицю, визначити розв’язувальний елемент, вектор який буде виключено з базису та вектор, який буде включено в базис.
3. До прямої ЗЛП побудувати двоїсту задачу.
4. Використовуючи розв’язок прямої задачі знайти розв’язок двоїстої задачі (вручну за теоремами двоїстості). В Excel перевірити розв’язок двоїстої задачі, даний у звіті про стійкість. Порівняти отримані результати.
5. Знайти значення функції цілі прямої задачі, коли запас одного з ресурсів у прямій задачі збільшувати на 1. Розрахунки провести для кожного з ресурсів.
6. За звітами Excel записати інтервали стійкості для коефіцієнтів цільової функції прямої задачі.
7. Оцінити рентабельність продукції яка виробляється.
8. Провести аналіз ресурсів і визначити їх статус (дефіцитність, не дефіцитність).
9. За звітами Excel записати інтервали стійкості для ресурсів прямої задачі.
По результатам лабораторної роботи надрукувати (або написати від руки) звіт, включивши у нього відповіді на поставлені питання, лист розрахунків, проведених в Excel та всі звіти, отримані в Excel за допомогою сервісу «Пошук рішень».
Тема: Задачі нелінійного програмування    14
Задача 1    14
Знайти умовні екстремуми функції та їх тип (max, min) за методом множників Лагранжа. Записати отриману відповідь.
 
 .
Задача 2    16
Знайти оптимальні плани (max i min) задачі дробово-лінійного програмування графічним методом.
 ,
  (0)   
Список використаної літератури    19

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...