3685.Курсова робота на тему: Облік оплати праці

2018 рік, 400 грн., 76 стор
Нет заданного изображения
Основная цена 400,00 грн.
Описание

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..3
І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………..…..5
1.1. Сутність оплати праці як економічної категорії………………………5
1.2. Форми і системи оплати праці………………………………………...10
1.3. Методологічні аспекти обліку праці та її оплати……………………14
ІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………..23
2.1. Документальне оформлення обліку праці і її оплати………………..23
2.2. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці на підприємстві…27
2.3. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з оплати праці………….32
ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ…………………………………………….39
Завдання 1
Необхідно визначити суму амортизації комп’ютера за кожний рік експлуатації кумулятивним методом.
Первісна вартість об’єкта ОЗ — 20 000 грн, ліквідаційна вартість — 0 грн, термін корисного використання — 5 роки.
Завдання 2
Необхідно оформити журнал реєстрації господарських операцій будівельного підприємства, вказати первинні документи та визначити необхідні суми. При будівництві об’єкта були такі витрати: придбано матеріалів для будівництва – 2 400 000 грн., в т.ч. ПДВ, нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим будівельними роботами – 160000 грн., проведено відрахування на соціальні заходи та здійснені утримання із заробітної плати згідно з чинним законодавством. Збудований об’єкт введено в експлуатацію.
Завдання 3
Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ФІФО.
Завдання 4
Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:
- підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося з ТОВ «КАСКАД» на суму 120000 грн;
- підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося по декількох платіжних документах на загальну суму 140000 грн.;
- здійснено розрахунок готівкою між підприємствами без документів, що підтверджують підстави витрачання готівки.
Практичне завдання рекомендується виконувати в наступній послідовності.
1.    На підставі залишків на рахунках на початок звітного періоду скласти ф. №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» ТОВ на 01.10.2017р, яке займається виробництвом готової продукції та реалізацією товарів.
2.    На підставі даних таблиці 4 розрахувати заробітну плату за різними кваліфікаційними групами працівників (зведена розрахункова відомість).
3.    Скласти журнал реєстрації господарських операцій, що відбулися на ТОВ протягом звітного періоду, інформація про які наведена в таблиці 5.
Журнал реєстрації господарських операцій
за ________________ р.


    Зміст господарської операції
    Документ
    Сума, грн.
    Кореспонденція рахунків

                Дт    Кт
...    ...    ...    ...    ...    ...
...    ...    ...    ...    ...    ...
4.    На підставі даних про залишки на рахунках на початок періоду та журналу господарських операцій, записати на схематичних бухгалтерських рахунках початкове сальдо та операції за звітний період, підрахувати обороти та визначити кінцеве сальдо.
5.    Оформити: шахову відомість; оборотно-сальдову відомість бухгалтерських рахунків за звітний період, скласти форми фінансової звітності на кінець звітного періоду на 31.12.2017р.

Залишки на рахунках на початок облікового періоду
код рахунку    назва рахунку    сума, грн.
10    Основні засоби    250000
12    Нематеріальні активи    15000
131    Знос основних засобів    40000
133    Знос нематеріальних активів    4500
14    Довгострокові фінансові інвестиції    58368
15    Капітальні інвестиції (у будівництво)    28000
20    Виробничі запаси    5760
22    Малоцінні та швидкозношувані предмети    10000
23    Виробництво    20000
26    Готова продукція    23000
28    Товари (на складі)    5000
30    Каса (в національній валюті)    8000
31    Поточні рахунки в банку в національній валюті    96440
34    Короткострокові векселі одержані    6000
36    Розрахунки з покупцями та замовниками    8000
377    Розрахунки з іншими дебіторами    6800
39    Витрати майбутніх періодів    3000
40    Зареєстрований (пайовий) капітал    318000
43    Резервний капітал    18100
44    Нерозподілені прибутки    29350
60    Короткострокові кредити банків в національній валюті    16000
63    Розрахунки з постачальниками та підрядниками    30000
64    Розрахунки за податками та платежами    15241
    У т.ч. Податок на додану вартість    7000
    Податок на прибуток    2500
    Податок на доходи фізичних осіб    5299
642    Військовий збір    442
65    Розрахунки за страхуванням    6477
66    Розрахунки з оплати праці    23700
681    Розрахунки за авансами одержаними    18000
69    Доходи майбутніх періодів    24000

Інформація для нарахування заробітної плати

п/п    Прізвище І.Б.    Посада    Посадовий оклад, грн.
           
1    2    3    4
1    Федотов О.І.    Директор ТОВ    6710
2    Гирич К.П    Бухгалтер    6060
3    Гриньова О.К.    Секретар    4210
4    Петрова М.Г.    Інженер-механік    5510
5    Карнауз Ю.Д.    Майстер- технолог    4910
6    Кривошей З.Й.    Верстатник широкого профілю    3860
7    Куций П.П.    Оператор-терміст на автоматичних лініях    3760
8    Гарбуз Л.П.    Слюсар-електрик    3810
9    Дорцева К.К.    Слюсар-інструментальник    4160
10    Муштин Т.Б.    Шліфувальник    3960
11    Яценюк А.А.    Комірник складу готової продукції та товарів    3810

Початкові дані для складання журналу реєстрації господарських операцій
..

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...71
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………74
ДОДАТКИ…………………………………………………………………78

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Лика
  У меня была сложная тема диплома по коррупции. Все было сделано очень качественно, много графиков, схем, рисунков, новые данные. Несмотря на то, что препод. был вредный, на защите он сказал, что моя работа самая лучшая из всего потока! Спасибо Вам!
   
 • Марта
  Диплом по праву сдала на 92 балла! Спасибо большое!
   
 • Анна
  Дякую за диплом! Оперативно, якісно. Поки знайшла цей сайт - зверталась в багато агентств - але всі відмовляли.Ірина особисто виконувала мою роботу - я дуже задоволена. Захистила на відмінно! Ще раз дякую!