3687. Контрольна робота з організації бухобліку

КНЕУ, 2018 рік, 400 грн
Нет заданного изображения
Основная цена 400,00 грн.
Описание

Завдання 1.
Розкрити зміст, переваги та недоліки основних форм організації бухгалтерського обліку. Відповідь оформити у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Форми організації бухгалтерського обліку
Форма організації бухгалтерського обліку    Документальне оформлення
відносин    Переваги    Недоліки
Завдання 2.
Розкрити сферу використання, навести перелік регістрів обліку для кожної форми ведення бухгалтерського обліку. Відповідь оформити у вигляді таблиці 2.
Таблиця 2
Форми ведення бухгалтерського обліку

Завдання 3
Скласти проект Наказу підприємства про облікову політику (витяг) на 201_ р. У Наказі визначити особливості організації обліку за обраною темою магістерської дипломної роботи. Обсяг витягу 5-8 сторінок, окремі положення за потреби деталізувати у відповідних додатках до Наказу.
Наказ має забезпечити незмінність правил ведення бухгалтерського обліку (принцип «послідовності») та включати такі складові облікової політики:
-    форми організації та форми ведення бухгалтерського обліку;
-    види діяльності підприємства, технологія виробництва, операційний цикл;
-    межа суттєвості;
-    робочий план рахунків, що використовується на підприємстві;
-    методи оцінювання, обліку та амортизації необоротних активів підприємства;
-    методи оцінювання та обліку оборотних активів підприємства;
-    методи оцінювання та обліку капіталу і зобов’язань;
-    методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції;
-    порядок створення резервів;
-    методи розподілу прибутку звітного року.

Завдання 4
Розробити робочий план рахунків у відповідності до обраної теми магістерської дипломної роботи та заповнити форму таблиці 3. При виконанні завдання слід керуватися планом рахунків, інструкцією щодо його застосування, формами періодичної та річної звітності, врахувати специфіку економічної діяльності базового підприємства.
Оскільки тема магістерської роботи: «Кодекс етики в професійній діяльності бухгалтера і аудитора» не передбачає розробки робочого плану рахунків, то виконання завдання передбачається вести за темою «Облік виробництва».

Таблиця 3
Робочий план рахунків обліку виробництва сільськогосподарської продукції
 (назва ділянки обліку)


Завдання 5
Розробити положення про бухгалтерську службу підприємства за структурою, що наведена в таблиці 4.


Завдання 6
Використовуючи дані таблиці 5 розробити Посадову інструкцію головного бухгалтера або одного з працівників бухгалтерії за спеціалізаціями професії.Завдання 7
Розробити індивідуальний графік роботи одного з працівників бухгалтерії за формою, наведеною у таблиці 6.
Завдання 8
Розробити програму проведення бухгалтерського контролю підприємства згідно з обраною темою магістерської дипломної роботи (табл. 7). Оскільки тема магістерської роботи: «Кодекс етики в професійній діяльності бухгалтера і аудитора» не передбачає бухгалтерського контролю, то виконання завдання передбачається вести за темою «Облік виробництва»
Завдання 9
Скласти графік проведення річної інвентаризації по підприємству за формою, наведеною у таблиці 8.

Завдання 10
Скласти перелік оптимального технічного забезпечення автоматизованого робочого місця бухгалтера за формою, наведеною у табл. 9.

Завдання 11
Розрахувати нормативну чисельність працівників бухгалтерського обліку на підприємстві, що є базою для написання магістерської дипломної роботи. Розрахунок подати за формою, наведеною у таблиці 10.
Таблиця 10
Завдання 12
Розробити перелік облікових номенклатур первинного обліку з обраної теми магістерської роботи за формою, наведеною у табл. 11. Оскільки тема магістерської роботи: «Кодекс етики в професійній діяльності бухгалтера і аудитора» не передбачає складання облікових номенклатур, то виконання завдання передбачається вести за темою «Облік виробництва»

Завдання 13
Скласти схему руху одного із первинних документів на етапі первинного обліку. Схему навести за формою, наведеною у таблиці 12.

Завдання 14
Використовуючи приклад наведеної Книги (журналу) реєстрації первинних облікових документів (табл. 13), додати у разі потреби колонки з урахуванням специфіки обраної ділянки.
Завдання 15
Скласти графік надходження до бухгалтерії первинних облікових документів з обраної теми магістерської роботи за формою, наведеною у табл. 14. У колонці 5 слід вказати, за яким порядком подається документ: за реєстром, звітом, окремо тощо. Оскільки тема магістерської роботи: «Кодекс етики в професійній діяльності бухгалтера і аудитора» не передбачає складання первинних документів, то виконання завдання передбачається вести за темою «Облік виробництва»
Завдання 16
Скласти графік (схему) документообігу з обраної теми магістерської дипломної роботи за формою, наведеною у табл. 15. Оскільки тема магістерської роботи: «Кодекс етики в професійній діяльності бухгалтера і аудитора» не передбачає складання первинних документів, то виконання завдання передбачається вести за темою «Облік виробництва»
Таблиця 15
відомість нарахування амортизації        1    бухгалтер    до кінця місяця    арифметичний підрахунок, за-повнення облікового регістру    в день складання    головний бухгалтер    рознесення по рахунках обліку, перевірка, реєстрація    картка рахунку, аналіз рахунку, оборотно – сальдова відомість по рахунку
відомість нарахувань і утримань             бухгалтер    до кінця місяця    арифметичний підрахунок, за-повнення облікового регістру    в день складання    головний бухгалтер    рознесення по рахунках обліку, перевірка, реєстрація    картка рахунку, аналіз рахунку, оборотно – сальдова відомість по рахунку

Завдання 17
Скласти зведений графік документообігу по базовому підприємству за формою табл. 16.
           Завдання 18
Розробити номенклатуру справ для базового підприємства за формою, наведеною у таблиці 17.
Завдання 19
Скласти порівняльну таблицю відповідності рахунків витрат і доходів підприємства за формою, наведеною у таблиці 18.

Завдання 20
Скласти Табель внутрішньої звітності структурних підрозділів підприємства (відділів, складів, бригад, цехів тощо) за формою, наведеною у таблиці 19.


Завдання 21
Розробити Графік складання річної фінансової звітності підприємства за формою, наведеною у таблиці 20.


Завдання 22
Розробити порядок ув’язки форм фінансової звітності за формою, наведеною у таблиці 21. При розробці взаємозв’язку врахувати положення нормативних документів.


Завдання 23
Подати у вигляді таблиці 22 критерії надійності системи захисту бухгалтерської інформації у комп’ютерній інформаційній системі підприємства.

Завдання 24
Дослідити, обґрунтувати і відобразити види ризиків, які виникають в діяльності підприємства, причини їх виникнення, можливі методи усунення або зниження. Врахувати ризики, які виникають внаслідок невирішеності проблем із забезпеченням прав власності, ризики, що виникають у процесі просування стратегії, ризики постачання тощо (табл. 23).

Завдання 25
Проаналізувати та дослідити на основі базового підприємства цілі створення системи інформаційної безпеки облікової інформації за фазами життєвого циклу продукту (табл. 24).


Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Лика
  У меня была сложная тема диплома по коррупции. Все было сделано очень качественно, много графиков, схем, рисунков, новые данные. Несмотря на то, что препод. был вредный, на защите он сказал, что моя работа самая лучшая из всего потока! Спасибо Вам!
   
 • Марта
  Диплом по праву сдала на 92 балла! Спасибо большое!
   
 • Анна
  Дякую за диплом! Оперативно, якісно. Поки знайшла цей сайт - зверталась в багато агентств - але всі відмовляли.Ірина особисто виконувала мою роботу - я дуже задоволена. Захистила на відмінно! Ще раз дякую!