3795. Контрольна робота з предмету Управління інформаційними ресурсами

2019 рік, 22 стор., НТУ, 200 грн.
Нет заданного изображения
Основная цена 200,00 грн.
Описание

Завдання №1. Задача визначення оптимального асортименту   
 
1. Побудова математичної моделі вихідної оптимізаційної задачі.
2. Побудова табличної моделі задачі у середовищі МS Ехсеl.
3. Розв'язання задачі лінійного програмування за допомогою інструменту Анализ данных табличного процесора МS Ехсеl
Завдання роботи і вихідні данні
Кондитерська фабрика для виробництва трьох видів карамелі А, В і С використовує три види основної сировини: цукор-пісок. патоку та фруктове пюре. Норми витрат сировини кожного виду для виготовлення 1 т карамелі даного виду, місячні запаси сировини кожного виду і ціна реалізації 1 тони карамелі кожного виду наведені у таблиці.
Сировина    Норми витрат сировини (т) на 1 т карамелі    Запаси
сировини (т)

    А    В    С   

Цукор-пісок    0,43    0,43    0,43    17,5
Патока    0,43    0,23    0,43    16
Фрукове пюре    0,23    0,43    0,23    13
Ціна реалізації 1 т карамелі (грошові одиниці)    301    381    301   

Необхідно:
1) визначити оптимальний місячний план виробництва карамелі, який забезпечує максимальну виручку від її реалізації, якщо попит на продукцію забезпечує її реалізацію у будь-якій кількості;
2) визначити оптимальний місячний план виробництва карамелі, який забезпечує максимальну виручку від її реалізації, якщо місячний випуск карамелі виду А може знаходитись у межах від_____т до _____ т, випуск карамелі виду В згідно укладеного договору повинен становити ____ т, а обсяг реалізації карамелі виду С не може перебільшувати_______т.

Завдання №2. Задача оптимального завантаження обладнання    8
У цеху для обробки трьох видів виробів А, Б і В можна використати три види взаємозамінних станків. Ресурси робочого часу станків, продуктивність та вартість одного часу роботи кожного з них при виконанні різних робіт наведені у таблиці.
Станки    Питома вартість (гр. од. /год.)    Продуктивність (шт. /год.)    Ресурси часу (год.)
    А    Б    В    А    Б    В   
1    2,03    1,03    0,53    30,1    50,1    30,1    240,1
2    0,83    1,23    0,93    60,1    100,1    60,1    120,1
3    0,53    1,03    0,63    18,1    30,1    18,1    150,1

Необхідно
1)    визначити оптимальний план завантаження станків, при якому мінімізуються виробничі видатки за умови дотримання заданого фонду часу за видами станків, якщо виробничою програмою передбачено випуск виробу А у кількості не менше 3003 штук, виробу Б - у кількості не менше 15003 штук і виробу В - в кількості не менше 4503;
2)    визначити оптимальний план завантаження станків, при якому загальний час завантаження усіх станків буде мінімальним без обмежень фонду часу для кожного з них, при цьому буде виконана виробнича програма, якою передбачено випуск виробу А у кількості не менше 3003 штук, виробу Б - у кількості не менше 15003 штук і виробу В -у кількості не менше 4503;
3)    визначити оптимальний план завантаження станків, при якому буде випущено максимальну кількість виробів усіх видів при умові дотримання заданого фонду часу для кожного виду станка;
4) визначити оптимальний план завантаження станків, при якому буде отримано максимальну виручку від реалізації виробів усіх видів за умови дотримання заданого фонду часу для кожного виду станка, якщо відпускні ціни на вироби становлять: для виробу А – 18,3 грошових одиниць за штуку, для виробу Б – 7,3 грошових одиниць за штуку і для виробу В - 12,3 грошових одиниць за штуку.

Завдання №3. Задача визначення оптимального розкрою   однорідного матеріалу    12
З листового прокату необхідно вирізати заготовки чотирьох видів. Один стандартний лист прокату довжиною 184 см можна розрізати на заготовки довжиною 45, 50, 65 і 85 см. Усього заготовок кожного виду потрібно відповідно 33, 59, 41 і 29 штук. Способи розрізки одного листа на заготовки і величини наведені у таблиці 1.
Визначити, скільки стандартних листів потрібно розрізати за кожним способом, щоб отримати необхідну кількість заготовок кожного виду при мінімально можливих загальних відходах.
Завдання №4. Задача про оптимальне призначення    15
Для виконання трьох сезонних робіт фермер наймає трьох робітників, кожний з яких може виконувати усі три види робіт з однаковою якістю, але за різну оплату. Для прийняття остаточного рішення щодо розподілу робіт між робітниками фермер вияснив у кожного претендента, скільки той бажав би отримати за виконання кожної роботи. Результати такого опитування представлені у вигляді наступної матриці :
 
де кожний рядок відповідає деякому робітнику, стовпчик - виду роботи, а елемент Сij- оплаті праці і-го робітника при виконанні ним j-ї роботи (у грошових одиницях).
Враховуючи, що на кожній роботі можна використати тільки одного робітника і що усі робітники будуть задіяні при виконанні робіт, визначити оптимальний план розподілу робітників між роботами, який забезпечує фермеру мінімальні загальні витрати на оплату праці.
Завдання №5. Визначення потреби в бензині для парку машин    18
Визначити потребу в бензині для парку вантажних автомобілів в умовах обмеження паливно-мастильних матеріалів, якщо встановлений підприємством ліміт - 1950 т.
Таблиця 3.1
Показники роботи автотранспортного підприємства
№ з/п    Показник    Умовне позначен¬ня    Одиниця виміру    Значення
1    Середньоспискова кількість автомобілів    N    од.    табл. 3.2
2    Коефіцієнт корисної роботи    Z        0.5
3    Обсяг перевезень (план)    Q    тис.т    1000
4    Обсяг транспортної роботи:
а) звіт;
б) план на наступний рік    W    тис.т·км тис.т·км    16785
17303
5    Загальний пробіг (звіт)    L    тис.км    7428
6    Використано бензину (звіт)    М0    т    1929,3
7    Завдання по зниженню норми витрат бензину        %    5.0
8    Норми витрат бензину:
а) на автомобіль (річна);
б) на вантаж, який перевозиться    Hn
Нq    т
л/т    5,64
19,8

Список використаної літератури    22

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...