3821. Контрольна робота з внутрігосподарського контролю

2019 рік, 170 грн, 32 стор.
Нет заданного изображения
Основная цена 170,00 грн.
Описание

ЗМІСТ
(номер 5 по списку, остання заліковки 5)

ВСТУП    3
Теоретична частина контрольної роботи    4
5.Правові засади внутрішньогосподарського контролю    4
30. Організація контролю нерозподілених прибутків (непокритих збитків)    7
Тести    9
5. Державний контроль здійснюють:
а) незалежні аудиторські компанії;
б) фінансова інспекція України;
в) міністерства, державні комітети, концерни, асоціації;
г) власники підприємства;
д) правильної відповіді немає.
21. За повнотою охоплення контрольних функцій суб’єктами внутрішньогосподарського контролю є:
а) суб’єкти контролю до обов’язків яких безпосередньо не відноситься контрольні функції, але які в силу господарської необхідності виконують їх;
б) суб’єкти контролю до обов’язків яких входить виконання як функціональних обов’язків, так і інших функцій;
в) суб’єкти контролю, що виконують контрольні функції з метою реалізації тих функцій управління, що закріплені за ними;
г) суб’єкти контролю у функціональні обов’язки яких входить лише здійснення контрольної діяльності обов’язки суб’єкта з проведення контрольних заходів, що повинні бути закріплені документально;
д) всі відповіді правильні.
38. На завершальній стадії контрольно-ревізійного процесу здійснюють:
а) складання індивідуальних робочих планів контролерів;
б) розробку програми перевірки;
в) розробку пропозицій щодо усунення виявлених у ході контролю недоліків і порушень;
г) документальну перевірку;
д) всі відповіді правильні.
Практична частина контрольної роботи    10
3.1) заповнення вихідних даних з використанням коефіцієнта x;
3.2) складання інвентаризаційного опису необоротних активів (додаток Б), інвентаризаційного опису запасів (додаток В), акту про результати проведення інвентаризації грошових коштів (додаток Д), акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (додаток Е) на основі даних табл. 2;
3.3) складання звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів (додаток Ж) та звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів (додаток З) на основі даних інвентаризаційних описів;
3.4) складання протоколу інвентаризаційної комісії (додаток И) на основі даних звіряльних відомостей та актів інвентаризації;
3.5) відображення господарських операцій в журналі реєстрації, який необхідно навести у тексті роботи на основі протоколу інвентаризаційної комісії.
У ТОВ «Лев-кераміка» (ЄДРПОУ - 45667321) відповідно до наказу від 25.10.20__ № 1 проведено щорічну інвентаризацію активів та зобов’язань, результати якої представлено у табл. 2.
Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покладено на постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії – А. І. Дмитренко, директор; члени комісії – Г. В. Василенко, заступник директора, Р.О. Голенко, бухгалтер.
Інвентаризацію проведено у присутності матеріально відповідальних осіб: головного інженера П. І. Сидоренка; начальника складу Б. І. Граба; касира О. І. Петрової.
Інвентаризацію окремих об’єктів проведено в такі терміни: товарно-матеріальних цінностей на складах - 03.11.20__ р.; грошових коштів у касі - 07.11.20__ р.; основних засобів, нематеріальних активів - 08.11.20__ р.; розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами - 10.11.20__ р.
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    31

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...