3821. Контрольна робота з внутрігосподарського контролю

2019 рік, 170 грн, 32 стор.
Нет заданного изображения
Основная цена 170,00 грн.
Описание

ЗМІСТ
(номер 5 по списку, остання заліковки 5)

ВСТУП    3
Теоретична частина контрольної роботи    4
5.Правові засади внутрішньогосподарського контролю    4
30. Організація контролю нерозподілених прибутків (непокритих збитків)    7
Тести    9
5. Державний контроль здійснюють:
а) незалежні аудиторські компанії;
б) фінансова інспекція України;
в) міністерства, державні комітети, концерни, асоціації;
г) власники підприємства;
д) правильної відповіді немає.
21. За повнотою охоплення контрольних функцій суб’єктами внутрішньогосподарського контролю є:
а) суб’єкти контролю до обов’язків яких безпосередньо не відноситься контрольні функції, але які в силу господарської необхідності виконують їх;
б) суб’єкти контролю до обов’язків яких входить виконання як функціональних обов’язків, так і інших функцій;
в) суб’єкти контролю, що виконують контрольні функції з метою реалізації тих функцій управління, що закріплені за ними;
г) суб’єкти контролю у функціональні обов’язки яких входить лише здійснення контрольної діяльності обов’язки суб’єкта з проведення контрольних заходів, що повинні бути закріплені документально;
д) всі відповіді правильні.
38. На завершальній стадії контрольно-ревізійного процесу здійснюють:
а) складання індивідуальних робочих планів контролерів;
б) розробку програми перевірки;
в) розробку пропозицій щодо усунення виявлених у ході контролю недоліків і порушень;
г) документальну перевірку;
д) всі відповіді правильні.
Практична частина контрольної роботи    10
3.1) заповнення вихідних даних з використанням коефіцієнта x;
3.2) складання інвентаризаційного опису необоротних активів (додаток Б), інвентаризаційного опису запасів (додаток В), акту про результати проведення інвентаризації грошових коштів (додаток Д), акту інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами (додаток Е) на основі даних табл. 2;
3.3) складання звіряльної відомості результатів інвентаризації необоротних активів (додаток Ж) та звіряльної відомості результатів інвентаризації запасів (додаток З) на основі даних інвентаризаційних описів;
3.4) складання протоколу інвентаризаційної комісії (додаток И) на основі даних звіряльних відомостей та актів інвентаризації;
3.5) відображення господарських операцій в журналі реєстрації, який необхідно навести у тексті роботи на основі протоколу інвентаризаційної комісії.
У ТОВ «Лев-кераміка» (ЄДРПОУ - 45667321) відповідно до наказу від 25.10.20__ № 1 проведено щорічну інвентаризацію активів та зобов’язань, результати якої представлено у табл. 2.
Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покладено на постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії – А. І. Дмитренко, директор; члени комісії – Г. В. Василенко, заступник директора, Р.О. Голенко, бухгалтер.
Інвентаризацію проведено у присутності матеріально відповідальних осіб: головного інженера П. І. Сидоренка; начальника складу Б. І. Граба; касира О. І. Петрової.
Інвентаризацію окремих об’єктів проведено в такі терміни: товарно-матеріальних цінностей на складах - 03.11.20__ р.; грошових коштів у касі - 07.11.20__ р.; основних засобів, нематеріальних активів - 08.11.20__ р.; розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами - 10.11.20__ р.
ВИСНОВКИ    30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    31

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Лика
  У меня была сложная тема диплома по коррупции. Все было сделано очень качественно, много графиков, схем, рисунков, новые данные. Несмотря на то, что препод. был вредный, на защите он сказал, что моя работа самая лучшая из всего потока! Спасибо Вам!
   
 • Марта
  Диплом по праву сдала на 92 балла! Спасибо большое!
   
 • Анна
  Дякую за диплом! Оперативно, якісно. Поки знайшла цей сайт - зверталась в багато агентств - але всі відмовляли.Ірина особисто виконувала мою роботу - я дуже задоволена. Захистила на відмінно! Ще раз дякую!