3897.Контрольна робота Економіко-математичні моделі в менеджменті

варіант 12, НУХТ, 2019 рік, 200 грн.
Нет заданного изображения
Основная цена 200,00 грн.
Описание

Зміст

Завдання 1. Лінійна економічно-математична модель    3
Побудувати лінійну економічно-математичну модель виробничої програми карамельного цеху та знайти оптимальний розв’язок в електронному табличному процесорі.
У карамельному цеху випускають декілька видів продукції. Продуктивність ліній визначається типом та кількістю варильних апаратів.
Відповідно до варіанту (додаток А) необхідно побудувати економіко-математичну модель планування роботи карамельного цеху та знайти розв’язок оптимального плану випуску продукції.
Оптові ціни, собівартість продукції і рівень попиту продукції, річна продуктивність апаратів по карамелі, а також норми витрат та ціни за 1 т сировини наведені у додатку Б.
Для виконання завдання необхідно:
    розрахувати обсяги ресурсів на заданий асортимент;
    побудувати модель оптимального випуску продукції підприємства по критерію оптимізації – максимальний прибуток;
    за допомогою нерівностей (рівнянь) побудувати та записати матрицю коефіцієнтів і функцію цілі;
    провести розрахунки за допомогою процедури "Поиск решения" табличного процесора Microsoft Ехсеl;
    заповнити вихідну таблицю та виконати економічний аналіз отриманих результатів моделювання.
Завдання 2. Економіко-математична модель використання потужностей підприємства    8
Завдання 2. Створити економіко-математичну модель використання потужностей підприємства у вигляді транспортної задачі та знайти її розв’язок за допомогою електронного табличного процесору
Виробнича дільниця має три види взаємопов'язаного обладнання (М1, М2 і М3). Фонд робочого часу відповідно становить Аі годин на місяць. Дільницям встановлено план випуску п’яти видів продукції (Р1, Р2, РЗ, Р4, Р5) механізованим способом в обсязі Вj тонн.
У додатку В наведені норми витрат часу за видами продукції і обладнання аij год. на тону (і – індекс виду обладнання, j – індекс виду продукції); собівартість одиниці виробленої продукції відповідним видом обладнання сіj гривень та види продукції, за якими будується модель за варіантом. Фонд робочого часу і-го обладнання (Аі) і завдання щодо випуску j-го виду продукції (Вj ) визначаються із додатка Д.
Потрібно знайти оптимальний план розподілу продукції за видами обладнання, який забезпечить мінімальні витрати на виробництво.
Завдання 3.  Модель множинної лінійної регресії    12
Скласти модель множинної лінійної регресії та дослідити її параметри на достовірність
Згідно з вибіркою статистичних даних за 15 років (додаток Е), які характеризують обсяг виробленої продукції (Y), тис. т  в залежності від вартості основних засобів (Х1), тис. грн. та чисельності працюючих (Х2), осіб. побудувати лінійну регресійну модель виду Y =0 + 1 X1 + 2 X2.
Потрібно: знайти параметри моделі; оцінити тісноту та значимість зв’язку між змінними моделі; проаналізувати достовірність моделі та її параметрів. Побудувати модель в декартових координатах. Застосувати модель для прогнозування розвитку економічних процесів. Виконати економічний аналіз отриманих результатів.
Розрахунки виконуються в електронній таблиці MSExcel.
Завдання 4. Виробнича функція Кобба-Дугласа    17
Побудувати виробничу функцію Кобба-Дугласа та провести економічний аналіз отриманої залежності

Є вибірка даних, яка характеризує роботу підприємства за останні 15  місяців. У цій вибірці кожному значенню Y – вартість випущеної продукції, тис. грн. відповідають показники Х1 – вартість основних виробничих фондів, тис. грн. і Х2 – витрати праці, люд.-год. Потрібно на основі побудованої множинної кореляційної моделі (вихідні дані у додатку Ж) у вигляді функції Кобба-Дугласа Y = AX1X2; побудувати ізокванти взаємозамінності факторів моделі і зробити економічний аналіз отриманих результатів за всіма відомими характеристиками виробничих функцій.

Список використаної літератури    24

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...