4084.Цивільний захист, МАУП

МАУП, 2020 рік, 700 грн
Нет заданного изображения
Основная цена 700,00 грн.
Описание

Тема 1. Цивільна оборона в сучасних умовах
1. Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України та дайте визначення, що таке цивільна оборона згідно із законом «Про цивільну оборону»
2. Яку структуру має цивільна оборона України?
3. Сили ЦО, основні їх завдання, класифікація невоєнізованих формувань ЦО
4. Які питання висвітлюються у Женевських конвенціях та Додаткових протоколах?

Тема 2. Цивільна оборона у надзвичайних ситуаціях
ЗАНЯТТЯ 2. ЦО У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕСТ
Question1
Балів: 1
До вражаючих чинників ядерної зброї відносять:  (декілька варіантів)
Виберіть одну або кілька відповідей
 
a. Світлове опромінення;   
 
b. Радіаційне забруднення територій;   
 
c. Ударна хвиля.   
 
d. Екологічне забруднення місцевості;   
 
e. Іонізуюче опромінення;   

Вражаючими факторами ядерного вибуху є: ударна хвиля, світлове випромінювання, проникаюча радіація, радіоактивне зараження, електромагнітний імпульс

Question2
Балів: 1
За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст обласного значення), а також у разі, коли для її ліквідації матеріальних і технічних ресурсів окремого району не вистачає.» Це?....
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. НС місцевого рівня   
 
b. НС регіонального рівня   
 
c. НС загальнодержавного рівня   

Question3
Балів: 1
Назвіть причину яка викликає техногенну надзвичайну ситуацію і відсутня серед зазначених:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. військові дії;   
 
b. природні дії;   
 
c. недотримання правил безпеки та необережність.   
 
d. недосконалість у проектуванні;   
 
e. кримінальні елементи та тероризм;   
Question4
Балів: 1
Найбільшою небезпекою при аварії на АЕС є:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. проникаюча радіація;   
 
b. внутрішнє опромінення;   
 
c. зовнішнє опромінення;   
 
d. радіоактивне забруднення продуктів харчування.   
 
e. радіоактивне зараження атмосфери;   
Question5
Балів: 1
Однократна доза опромінення – це доза, отримана за:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. перші чотири доби   
 
b. одну добу   
 
c. одну годину   
 
d. за місяць.   
це доза, отримана за будь-який час протягом чотирьох діб, при цьому відлік діб починається з отримання першої дози опромінення.
Question6
Балів: 1
Фактори, які характеризують розміри зараженості місцевості хімічною зброєю:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. вид отруйних речовин, метеорологічні умови, щільність забудови населених пунктів, наявність лісових насаджень;   
 
b. масштаб застосування, вид отруйних речовин;   
 
c. зона безпосереднього потрапляння в навколишнє середовище отруйних речовин і токсинів.   

Тема 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
1. Дати визначення осередку ураження при застосуванні сучасної зброї (ядерної, хімічної, бактеріологічної)
2. Визначення дози радіації, отриманої на забрудненій території
3. Визначення допустимого терміну перебування людини на забрудненій території

4. Як впливає вертикальна стійкість повітря на поширення токсичних речовин у атмосфері
5. Які види уражаючих хімічних речовин можна визначити за допомогою ВПХР
Тема 4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.
ЗАНЯТТЯ 4. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ. - ТЕСТ
Question1
Балів: 1
Яка мінімальна норма площі підлоги основних приміщень сховищ на одну людину?
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. 0,8м2;   
 
b. 0,5м2;   
 
c. 1,2м2.   

Норма площі підлоги основних приміщень для одної людини складає не менше 0,4—0,5 м², а використання сховищ у мирний час для виробничих потреб повинне складати не більше ніж 40 % загальної площі сховища. Об'єм приміщень на одну людину повинен бути не менше ніж 1,5 м³.

Question2
Балів: 1
Інженерна споруда, яка забезпечує захист людей від зараження радіоактивними речовинами і опромінення в зонах радіоактивного забруднення місцевості, наслідків стихійного лиха, СДОР, бактеріальних засобів. Це:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. протирадіаційне укриття;   
 
b. підвал, щілина;   
 
c. сховище.   
Сховища ЦО – це споруди, які забезпечують комплексний захист людей від дій уражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних та сильнодіючих отруйних речовин, бактеріальних засобів, а також високих температур і обвалів будівель.
Протирадіаційні укриття (ПРУ) – це споруди які забезпечують захист людей від дій іонізуючих випромінювань при радіоактивному зараженні місцевості за неперервного прибування в них протягом 1-2 діб.

Question3
Балів: 1
Для визначення розміру протигаза потрібно:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. визначити вертикальний обхват голови (маківка-щоки – підборіддя);   
 
b. визначити висоту обличчя;   
 
c. визначити площу потилиці.   
 
d. визначити ширину обличчя;   

Підготовка протигаза до використання починається з вибору необхідного розміру шолом-маски, який визначається за обсягом голови шляхом вимірювання її по лінії, що проходить через маківку, щоки та підборіддя

Question4
Балів: 1
Для захисту органів дихання від оксиду вуглецю додатково використовуються:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. гопкалітовий патрон (ДП-1), респіратори;   
 
b. комплект додаткового патрона(КДП), гопкалітовий патрон.   
 
c. фільтруючі протигази, шлангові протигази;   
Question5
Балів: 1
Засоби захисту шкіри можуть бути:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. що частково та повністю захищають шкіру.   
 
b. фільтруючі та ізолюючі;   
 
c. гумові, бавовняні;   
Спеціальні засоби захисту шкіри за принципом захисної дії діляться на ізолюючі і фільтрувальні.
Question6
Балів: 1
За яким головним принципом оцінюються захисні властивості протирадіаційного укриття?
Виберіть одну правильну відповідь
Захисні властивості протирадіаційних укриттів оцінюються коефіцієнтом захисту, який показує, у скільки разів доза радіації на відкритій місцевості на висоті 1 м більша від дози радіації в укритті, тобто коефіцієнт захисту показує, у скільки разів ПРУ послаблює дію радіації, а відповідно і дозу опромінення людей.
 
a. за місцем розташування;   
 
b. за часом побудови;   
 
c. за місткістю.   
 
d. за коефіцієнтом захисту;   
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
Question1
Балів: 1
Величина, яка характеризує енергію іонізуючого випромінювання, поглинуту одиницею масу речовини, це:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. експозиційна доза.   
 
b. еквівалентна доза;   
 
c. поглинута доза;   
Question2
Балів: 1
Для визначення отруйних хімічних речовин, сильнодіючих отруйних речовин застосовують прилад:
Виберіть одну правильну відповідь


 
a. ДП-5В;   
 
b. ВПХР чи ПХР- медичний.   
 
c. ДП- 24В;   
Question3
Балів: 1
До сил та засобів Цивільного захисту відносять: ( декілька варіантів)
Виберіть одну або кілька відповідей
 
a. внутрішні війська України;   
 
b. аварійно-рятувальні загони МНС;   
 
c. спеціалізовані формування;   
 
d. збройні сили України;   
 
e. невоєнізовані формування об’єктів.   
или цивільного захисту - аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;


Question4
Балів: 1
З якою метою застосовується індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. як засіб дезінфекції.   
 
b. як засіб захисту відкритих ділянок шкіри   
 
c. як засіб захисту органів дихання;   

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 призначений для зне¬заражування ділянок тіла, одягу, спорядження, на які потрапили краплини рідини БОР.

Question5
Балів: 1
Надзвичайна ситуація це:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. порушення нормальних умов життя і діяльності людей…… ;   
 
b. вплив на людину факторів, які можуть викликати відхилення стану……   
 
c. ситуація, яка створює загрозу ….… ;   

Question6
Балів: 1
Одиниця експозиційної дози радіації в системі СІ позначається:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Грей ( Гр);   
 
b. Кулон / кілограм (Кл / кг);   
 
c. Рентген ( Р ).   
Question7
Балів: 1
Продовжить тезу Цивільний захист це…
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. державна система органів управління, сил та…   
 
b. органи управління що забезпечують захист …   
 
c. цивільна оборона в сучасному вигляді, яка…   
 
d. аварійно рятувальні заходи що забезпечують…   
 
e. постійна готовність органів управління до загроз…   
Question8
Балів: 1
Територія, яка зазнала дію фактора ядерного вибуху радіаційного забруднення, це:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. осередок радіаційного ураження;   
 
b. зона радіаційного ураження.   

Question9
Балів: 1
Укажіть правильну послідовність уражаючих факторів ядерного вибуху:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. ударна хвиля, світлове випромінювання, проникна радіація та радіоактивне забруднення;   
 
b. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація;   
 
c. світлове випромінювання, ударна хвиля, проникна радіація та радіоактивне забруднення.   
Question10
Балів: 1
Які заходи застосовують в осередку ураження і зоні хімічного ураження:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. дератизація;   
 
b. демеркуризація;   
 
c. дегазація.   
 
d. дезінсекція;   
 
e. дезактивація;   
 
f. дезінфекція;   
Дезактивація — це процес видалення радіоактивних речовин з поверхні, що обробляється до допустимих норм.
Дегазація - це процес видалення або нейтралізації небезпечних хімічних речовин.
Дезінфекція - це процес зниження або видалення хвороботворних мікробів та їх токсинів.
Дезінсекція - це процес знищення комах, які є збудниками різноманітних хвороб.
Дератизація - це процес знищення гризунів, які є збудниками різноманітних хвороб.
Question11
Балів: 1
Яка із зазначених одиниць не є одиницею вимірювання радіації:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. Люмен ( Лм ).   
 
b. Грей ( Гр);   
 
c. Зіверт ( Зв );   
Question12
Балів: 1
Який сигнал відносять до основного сигналу Цивільної оборони-Цивільного захисту:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. сигнал “Повітряна тривога!”;   
 
b. сигнал “Хімічна тривога!”;   
 
c. сигнал “Тривога!”.   
 
d. сигнал “Всім в захисні споруди!”;   
 
e. сигнал “Увага всім!”;   
Question13
Балів: 1
Який тип вертикальної стійкості сприяє швидкому розсіюванню зараженої хмари і зменшує її вражаючу дію:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. інверсія;   
 
b. ізотермія;   
 
c. конвекція.   
Question14
Балів: 1
Яких вихідних даних серед вказаних не вистачає для виявлення і оцінки радіаційної обстановки:
Виберіть одну правильну відповідь
 
a. рівень радіації, виміряний в різних точках;   
 
b. час вибуху і вимірювання рівнів радіації;   
 
c. …….швидкість і напрям середнього вітру.   
 
d. вид і потужність вибуху;   

Question15
Балів: 1
Якою одиницею позначають еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання:
Виберіть одну правильну відповідь
Одиницею еквівалентної дози опромінення в системі СІ є зіверт (Зв): 1 Зв = 100 бер. Бер (біологічний еквівалент рада) - позасистемна одиниця Н.
 
a. Рентген;   
 
b. Кулон / кг;   
 
c. Джоуль / кг;   
 
d. Зіверт.   

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...