Пример SWOT-анализа №1. Серед безлічі інструментів аналізу ринкової позиції підприємства одним з найбільш наочних є розробка SWOT-матриці. Суть такого аналізу полягає в оцінці перспектив фінансово-господарської діяльності підприємства в двох аспектах. Говорячи про сьогоднішнє положення підприємства, визначають його переваги і недоліки, а погляд на перспективу виявляє можливості продовження подальшої діяльності і загрози успішному виконанню планів.

Можливості підприємства являють собою позитивні фактори (тенденції та явища) зовнішнього середовища, що можуть сприяти збільшенню обсягу продажу і прибутку. Загрози – це негативні фактори (тенденції і явища) зовнішнього середовища, що можуть призвести за відсутності відповідної реакції підприємства до значного зменшення обсягу продажу та прибутку.

 Таблиця 1

SWOT – аналіз ТОВ «

Групи факторів

Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Загрози

Економічні

- зростання ВВП;

- приріст обсягів реалізації продукції легкої промисловості;

- значний обсяг інвестицій торговельну діяльність підприємства

 

 

- економічна криза;

- складний фінансовий стан підприємств;

- інфляція;

- подорожчання продукції, яка закуповується;

- зменшення купівельної спроможності населення

- зменшення митних тарифів у зв’язку зі вступом до СОТ;

- вихід на нові іноземні ринки.

- посилення іноземної конкуренції після вступу до СОТ.

- підвищення цін  на світовому ринку одягу та легкої промисловості.

 

Політичні

На даний момент сильних сторін немає

- політична криза з 2004 р. та нестабільність розвитку промисловості;

- легкий доступ іноземних компаній на український ринок;

- вихід з політичної кризи позитивно вплине на розвиток галузі

- нераціональний перерозподіл фінансових ресурсів;

- політична нестабільність і невпевненість у завтрашньому дні.

 

Демографічні

- 90% населення споживає вироби легкої промисловості;

- регіони продажу одягу співпадають з масовою концентрацією споживачів.

- зменшення чисельності населення (низька народжуваність, висока смертність);

- міграції;

- нерівномірне розселення;

- підвищення рівня кваліфікації кадрів;

- зростання тенденції до модного одягу

- від’ємний приріст населення в Україні;

- зниження рівня освіти, плинність кадрів у торговельних організаціях

Технологічні

- забезпечення належного рівня якості;

- розвиток технологій, наявність сучасного торговельного обладнання;

 

- технології продажів поступається світовим;

- високий ступінь фізичного та морального зносу торговельного обладнання.

 

- використання світового досвіду в галузі реалізації одягу;

.

- впровадження нових технологій приводить до швидкого морального зносу попереднього торговельного обладнання;

- слабке фінансування НДДКР.

Законодавчі

- запровадження в Україні держстандартів на якість одягу сприяє покращенню якості цих продуктів і зокрема закупівлі більш якісного товару

 

- несприятлива податкова політика.

- відповідність українських стандартів європейським та світовим;

 

- постійні зміни в законодавчих і нормативно-правових документах та державних стандартів.

 

Таким чином, за результатами проведеного аналізу встановлюємо, що ТОВ «» має ряд сильних сторін і можливостей на відповідному ринку. Підприємству можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги.

Пример 2.

Докладний аналіз макро- і мікросередовища ФОП «»дозволяє зробити висновки щодо потенційних погроз і можливостей, які підприємство повинно враховувати у своїй діяльності. SWOT-аналіз  наведений для ФОП «» в табл. 2.

Таблиця 2.

Матриця SWOT-аналізу ФОП «»

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1. Великий досвід в організації продаж

2. Високий рівень організації управлінського обліку

3. Наявність висококваліфікованого персоналу

4. Налагоджена система постачань

1. Недостатній рівень клієнтського сервісу

2. Недостатній рівень розвитку каналів товароруху

3. Неадекватний ринковій ситуації стиль керівництва і структури підприємства

4. Відсутність системи стратегічного планування

Можливості (О)

SO- стратегія

WO- стратегія

1. Розширення ринку послуг

2. Зміна суспільних стереотипів стосовно реклами

3. Збільшення кількості підприємницьких структур

1. Розвиток системи персональних продажів для оптових покупців

2. Участь в міжнародних виставках-ярмарках

1. Створення єдиної служби маркетингу на підприємстві

2. Збільшення ринкової частки підприємства за рахунок завоювання нових сегментів ринку – відкриття філіалів

Погрози (Т)

ST- стратегія

WT- стратегія

1. Уповільнення темпів економічного розвитку

2. Збільшення податкового преса

3. Ріст цін на продукцію

4. Нестабільність валютного курсу

1. Створення системи обліку і зниження витрат

2. Створення системи електронних продажів

3. Створення системи інформаційного і програмного забезпечення впливу факторів зовнішнього середовища

1. Розширення каналів товароруху

2. Створення системи зворотного зв'язку з клієнтами підприємства

       

З аналізу видно, що у досліджуваного підприємства є можливості розширення ринку послуг, зміна суспільних стереотипів стосовно реклами і збільшення кількості підприємницьких структур.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...