Цей вид послуг особливо ефективний напередодні підготовки здачі річного балансу і податкової перевірки і дозволяє оперативно отримувати інформацію про реальний стан справ на підприємстві, відповідь на питання: А яка ж насправді ситуація з обліком на підприємстві? і таким чином своєчасно відкоригувати ситуацію і понизити податкові ризики.

Перевіряються окремі податки або групи податків (ПДВ, податок на прибуток, податок на майно і так далі), типові операції підприємства, великі угоди, зовнішньоекономічна діяльність.

Експрес-аудит проводиться в стислі терміни - 5 днів. За підсумками аудиторської перевірки наші фахівці видають аудиторський звіт, який містить перелік виявлених недоліків, рекомендації по їх усуненню і оптимізації функціонування підприємства. Цей документ є виключно внутрішнім і складається для керівників підприємства, і відповідальних співробітників внутрішніх підрозділів. Експрес аудит рекомендується проводити в наступних ситуаціях:

- при зміні головного бухгалтера;

- при зміні власника організації;

- при оцінці  податкових ризиків  за періоди  передуючі   податковій  перевірці,
реорганізація і реструктуризація    підприємства, отримання кредиту і в інших випадках;

Метою оцінки ризиків є забезпечення керівництва підприємства достовірною інформацією про дійсний стан справ на підприємстві для можливості ухвалення оперативних управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності.

Цей вид аудиту можна назвати одним з найбільш доступних типів дослідження внутрішнього середовища компанії і її взаємовідношення із зовнішніми контрольованими і не контрольованими компанією чинниками.

Експрес аудит дозволяє визначити базові проблемні напрями і критичні точки для подальшої роботи з метою їх усунення.

Основна передумова аудиту - взаємна зацікавленість підприємства, в особі його власників (акціонерів), держави, в особі податкової інспекції, і самого аудитора в забезпеченні реальності й достовірності фінансової звітності. Іншими словами, аудит - це незалежна експертиза фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності.

В умовах ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз звітні дані підприємців, які не підтверджені аудиторським висновком.

Функціональна структура експрес-аудиту може мати наступний вигляд рис. 1

Метою експрес аудиту є проста і наглядна оцінка стану і динаміки розвитку підприємства (та попередня оцінка в оперативному режимі). Основними принципами такого аудиту є відбір ряду основних показників, котрі є найбільш суттєвими і відносно нескладними для розрахунків та виявлення вузьких місць в господарській діяльності за допомогою методів фінансового аудиту та отримання висновків про більш детальний розгляд якого-небудь напрямку.

В першу чергу підприємства зацікавлені в використанні аналітичної системи для експрес-аудиту своєї діяльності, що необхідно при рішенні задачі моніторингу показників ліквідності, фондовіддачі, фондомісткості і так далі. Ці і інші показники, що дозволяють узагальнено характеризувати фінансовий стан підприємства і ефективність його функціонування розраховуються на основі бухгалтерського балансу (форма 1) і звіту про фінансові результати (форма 2). Аналізуючи їх, фінансові служби підприємства можуть намацати його "больові точки", а керівництво - прийняти необхідні управлінські рішення. При цьому можна не лише досліджувати власні показники, але і порівнювати їх з аналогічними показниками конкурентів. Початковою інформацією для цього є відкриті дані, які можна легально придбавати у державних органів статистики або отримувати з інших джерел. Більше того, деякі постачальники аналітичних рішень самі піклуються про своїх користувачів і надають їм необхідну інформацію.

Експрес-аудит дозволяє підприємствам виявити свої "больові точки". Але щоб розібратися в причинах їх виникнення, необхідно використовувати розширений набір фінансових даних. Тому для глибокого аналізу в якості джерела інформації підприємству корисно використовувати не лише баланс і звіт про результати, але і звіти про рух грошових коштів і капіталу, дані дебіторської і кредиторської заборгованості, розшифровки прибутків і збитків і т. д. Для їх аналізу користувач може сам створювати необхідні комплексні показники і проводити аналіз на їх основі.

На підставі аналізу розширеного набору даних можна готувати рекомендації по зниженню собівартості продукції і потреби в оборотному капіталі, поліпшенню показників фондовіддачі і платоспроможності підприємства та ін. Його результати також можуть бути використані при управлінні виробництвом  і реалізацією продукції і послуг, при створенні бізнес-планів інвестиційних проектів. Потреба в оцінці фінансового стану підприємства може виникнути у підприємства при аналізі доцільності нової емісії акцій або у кредитора при оцінці ризиків фінансування в проекти підприємства.

Експрес аудит може включати: оцінку стану бухгалтерського і податкового обліку; виявлення можливих податкових ризиків при перевірках; оцінку організації документообігу компанії; перевірку правильності заповнення усіх видів звітності.

Отже, фінансова звітність це система взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих показників, що в сукупності характеризують фінансовий стан та результати діяльності підприємства. На основі отриманої інформації, в першу чергу, зовнішні користувачі, отримують можливість провести детальне дослідження динаміки та структури активів і пасивів підприємства, розрахувати співвідношення між окремими статтями балансу (елементи фінансового аналізу), виявити тенденції зростання (розширення) чи згортання (звуження) діяльності, виокремити фактори, що зумовили зазначені зміни. Крім того, отримана інформація дозволяє, використовуючи метод екстраполяції, передбачати майбутній стан підприємства. Саме в цьому контексті фінансова звітність виконує основну функцію фінансового обліку - забезпечення управлінського апарату і зовнішніх користувачів необхідною інформацією для прийняття рішень в процесі діяльності.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...