Підготовка наукової статті здійснюється відповідно до наказу ректора КНТЕУ «Про запровадження у навчальний процес підготовки наукових статей студентами, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Зміст наукової статті має відповідати темі дослідження, яке виконує студент готує при підготовці дипломної роботи.

Рукопис статті студент готує за відповідною методичною допомогою наукового керівника магістерської роботи.

Рукопис оформлюється в редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman) розмір – 12, інтервал – 1, в одному примірнику, на білому папері формату А4, усі поля – 20 мм. Колонцифра (номер сторінки) проставляється внизу посередині сторінки на відстані 20мм від краю аркуша.

Обсяг статті: 5 – 8 сторінок формату А4.Мова статті: українська.

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, що вміщені в тексті, виконуються в Microsoft Word, Microsoft EXCEL, у книжковій орієнтації; формули – в редакторі формул. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці.

Таблиці, рисунки тощо відокремлюють від тексту одним рядком. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Позначення одиниць виміру має відповідати вимогам стандартів. Числові величини мають мати однакову кількість десяткових знаків.  Таблицю розміщують в тексті відразу після абзацу.

Назви рисунків розміщують безпосередньо під зображенням по центру сторінки.

Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати. Номери формул зазначають у круглих дужках, які вирівнюють до  правої межі тексту.

Рукопис має бути оформлений за загальноприйнятою схемою:

-       Назва статті – великими літерами;

-       Прізвище та ім’я автора – великими літерами з відомостями про курс, факультет, спеціальність;

-       Анотація українською, російською, англійською мовами обсягом до п’ятиста друкованих знаків кожна.

Стаття повинна містити наступні необхідні елементи: актуальність, мету, завдання та об’єкт, результати досліджень, загальний висновок, список використаних джерел.

Посилання на джерела за текстом статті подаються за згадуванням в квадратних дужках арабськими цифрами.

Необхідно користуватися вказівками посібника: Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація): навч. посіб./ за ред.А.А. Мазаракі. – 2-ге вид, допов. –  К.:Київ. нац. торг.-екон. ун-т, – К.: 2011.- 296 с.

В кінці тексту статті зазначається прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання керівника магістерської роботи, який здійснює наукове редагування статті.

Підготовлений рукопис наукової статті разом з електронним варіантом подається на випускову кафедру за підписом автора, наукового керівника, із зазначенням дати та контактного телефону автора статті.

 

Стаття, оформлена без урахування зазначених вимог, не приймається до друку, повертається як така, що не виконана.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...