Для цього скористаємось фінансовою звітністю підприємства за 2008-2009 роки. Часовий горизонт, на який поширюватимуться розрахунки (прогнозний період) оберемо 5 років.
Алгоритм розрахунку вартості підприємства (нетто) методом DCF можна представити у такому вигляді:де ВПн – чиста вартість підприємства на дату оцінки;
FCFt–сумарна величина операційного та інвестиційного Cash-flow в періоді t;
ЗВП – залишкова вартість підприємства в періоді n;
НА – надлишкові активи;
р – коефіцієнт, який характеризує ставку дисконтування (р=WACCs/100).
    При розрахунку ставки дисконтування на основі WACCs слід враховувати таке:
WACCs = Квк*ВК/К + (1-S)*Кпк*ПК/К

Квк – очікувана ставка вартості власного капіталу;
Кпк - очікувана ставка вартості позичкового капіталу;
ВК – власний капітал (2 614 823 тис. грн.);
ПК – позичковий капітал (683 458 тис. грн.);
К – сума капіталу підприємства (3 298 281 тис. грн.);
S – податковий мультиплікатор (0.25).
    Теперішня вартість залишкової вартості підприємства:


Очікувану ставку вартості позичкового капіталу приймемо рівною середній ставці банківського кредиту юридичним особам:
    Кпк = 20%
Очікувану ставку вартості власного капіталу розрахуємо за методом підрахунку компонентів ризику:
    Квк = процентна ставка з мінімальним ризиком + кумулятивна надбавка за специфічні ризики, характерні для підприємства

Процентну ставку з мінімальним ризиком приймемо рівною середньо ринковому відсотку за депозитним вкладенням : 15%.
Специфічні ризики приймемо такі:
    за неточність прогнозування очікуваних грошових потоків 2%
    за ризик структури капіталу 1%
    за високий рівень поточної заборгованості 1%
    за ризик помилкових рішень менеджменту, ризик погіршення ситуації підприємства на ринку факторів виробництва та збуту продукції 2%
    за специфічні галузеві ризики 1%
    за інфляційні ризики 5%
Отже : Квк = 15+2+1+1+3+1+7= 27%
Розрахуємо WACCs:
WACCs = 27*2 614 823/3 298 281 + (1-0,25)*20*683 458/3 298 281 = 24%
      р = 0,24
Обчислимо вартість підприємства.
Теперішня (продисконтована) вартість грошових потоків та залишкової вартості 1-5 років становить:

∑FCFt*дисконтний множник = 1 107 347,5*0,8065+1 125 347,5*0,6504+ +1 080 970*0,5245+1 204 598*0,423+ 893 325*0,3411= 3 006 667,7

Прогнозна залишкова вартість підприємства:
ЗВП = FCF5+/WACCs= 893 325/0.24=3 722 187,5
ЗВП/〖(1+p)〗^5= 3 722 187.5*0.3411 = 1 269 638,1
Брутто-вартість підприємства (Entity):
ВПн= 3 006 667,7+1 269 638,1= 4 276 305,8
Нетто- вартість підприємства(Equity):
ВПн= ВПн(брутто) + НА - ПК
За даними балансу надлишкових активів на підприємстві немає, отже:
ВПн = 4 276 305,8 – 683 458 = 3 592 847,8

Оцінка вартості ВАТ «Концерн Стирол» методом дисконтування економічної доданої вартості (EVA).

Розрахуємо теперішню вартість залишкової вартості підприємства за методом EVA:

〖ЗВП〗_EVA= (NOPATt+1-(WACCs*IKt))/(WACCs*(1+WACCs)^t )

Вартість підприємства за методом EVA:


ІК – інвестований капітал
Розрахуємо економічну додану вартість:

EVA = NOPAT – IK*WACCs
Залишкова вартість:
〖EVA〗_(t+1)/WACCs = 45 841,4/0,24 = 191 005,8
Теперішня (продисконтована) вартість залишкової вартості:
Залишкова вартість*дисконтний множник = 191 005,8*0,3411=65 152,1
Брутто- вартість підприємства за методом EVA:
〖ВП〗_EVA^брутто = 3 072 740+110 331+65 152,1 = 3 248 223,1

Вартість підприємства за методом EVA:
〖ВП〗_EVA = 3 248 223,1 – 683 458 = 2 564 765,1

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...