Для оцінки кількісних змін грошового обігу та формування грошово-кредитної політики використовують показники складу та структури грошової маси, що називаються грошовими агрегатами. Критеріями поділу грошової маси на грошові агрегати є ступінь ліквідності активів.
Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати наступного складу:
– М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями;
– М1 включає грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті;
– М2 включає грошовий агрегат М1 та переказні кошти в іноземній валюті й інші депозити;
– М3 включає грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій. Грошовий агрегат М3 є показником грошової маси в країні.
Проаналізуємо динаміку грошової маси в Україні за останні 5 років (табл.1). Динаміка грошових агрегатів показує, що протягом періоду з початку 2011 р. по 2015 р. зросли всі грошові агрегати, крім (МО)  (табл. 1) Аналізуючи дані таблиці, слід зазначити, що за досліджуваний період:
– на 161 170 млн. грн. зросли наявні в обороті готівкові гроші (М1);
– грошова маса збільшилась на  308 547 млн.грн, (М3);
– грошова маса (М2) збільшилась на 38 463 млн.грн.


Таблиця 1
Динаміка грошової маси в Україні за 2011-2015 рр.
Показники    Роки
    2011    2012    2013    2014    2015
Наявна грошова маса в o6iry, млн. грн.:                   
Гроші поза банками (МО)    192665    200680    237776    282947    282673
темпи зростання/зниження реапьничх грошових залишків МО порівняно з попереднім роком, %    105    104    118    119    99,9
Грошова маса (М1)    311047    322180    383821    435475    472217
темпи зростання/зниження реальної грошової маси М1 порівняно з попереднім роком, %    107    104    119    113    104
Грошова маса (М2)    681801    762300    906236    955349    993812
темпи зростання/зниження реальної грошової маси М2 порівняно з попереднім роком, %    114    112    119    105    104
Грошова маса (М3)    685515    773200    908994    956728    994062
темпи зростання/зниження реальної грошової маси М3 порівняно з попереднім роком, %    115    113    118    105    104

Чим нижча частка М0 у загальній грошовій масі, тим ефективнішою та розвиненішою вважається дана національна грошова система. І навпаки, перевищення темпів зростання М0 порівняно з іншими грошовими агрегатами свідчить про негативні процеси в грошовій сфері.
В розвинених країнах питома вага готівки у складі грошової маси складає від 5% до 10%. В Україні, через зниженням довіри до банківської системи та низькі доходи населення, високої інфляції та стрімкого економічного спаду, 28,4% грошової маси обертається поза банками і не контролюється банківською системою.
Характеризуючи грошову масу, слід звернути увагу на грошовий агрегат М1. Цей агрегат демонструє ту частину грошової маси, яка могла бути використана для розвитку національної економіки. М1 містить гроші поза банками й вклади економічних суб’єктів в національній валюті, що можуть бути використані у будь-який час. Відповідно до даних табл. 1, співвідношення М1/М3 має тенденцію до збільшення протягом останніх років до 48%. Це є негативним явищем і свідчить про те, що на сьогоднішній день країна має низький рівень кредитних ресурсів.
З 2011 року по 2015 рік ми спостерігаємо збільшення агрегату М2. Це період відновлення довіри населення після кризи 2008 року і підтверджує зростання заощаджень економічних суб’єктів у банківських й небанківських установах.
Економічна ситуація в Україні в 2015 році погіршувалася. Одним з чинників зниження ділової активності є стрімкий розвиток інфляційних процесів, який призвів до зниження купівельної спроможності населення та зростання виробничих витрат підприємств. Розглядаючи рівень інфляції, необхідно сказати, що вона характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, які придбано населенням для невиробничого вживання.

 

Рис.1. Динаміка зміни індексу інфляції та грошової маси в Україні протягом 2011–2015 рр.

Дані показують, що безперервне збільшення пропозиції грошей може бути важливою причиною росту рівня цін, тобто того, що ми називаємо інфляцією. На ньому по осі ординат відкладені темпи інфляції (темпи зміни рівня цін, вимірювані процентним приростом рівня цін за рік) та  динаміка грошової маси за той же період.  Можна бачити, що існує позитивний зв'язок між інфляцією й темпами росту пропозиції грошей: у країнах з найбільш високими рівнями інфляції спостерігаються й високі темпи росту грошової маси.
Нині для забезпечення належного рівня фінансової безпеки в країні необхідно підвищити стабільність національної грошової одиниці та рівень довіри населення до неї, зменшити частку готівки у грошовій масі країни, знизити рівень доларизації економіки, встановити контроль та нагляд за дотриманням основних засад формування грошово-кредитної політики з боку держави.


Список використаних джерел

1.    Державна служба статистики України. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/imf/Pokaz.html
2.    Міністерство фінансів України. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/
3.    Минфин. Финансовый портал. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://index.minfin.com.ua/index/gdp/

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Амур
  Хочу поблагодарить за всё, Ирина! Она чудесный и справедливый человек! Она была всегда на связи! Было очень оперативно, приятно общаться!!! За 2 года Ирина ни разу не подвела меня! Все работы (курсовая, индивидуальная и дипломная работа) были сданы ...
   
 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...