1. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / И. Ансофф. - М. : Экономика, 2008.- 820 с.
 2. Балабанова Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2006. – 443 с.
 3. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.
 4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В. О. Василенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ЦУЛ, 2006. -343 с.
 5. Гордієнко П. Л. , Дідковська Л. Г. , Яшкіна Н. В. Стратегічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008. – 477 с.
 6. Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П. Стратегічне управління. Навч. посіб. 2_ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.
 7. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Організація, орієнтована на стратегію. – М.: ЗАО «Олімп-Бізнес», 2004. – 514 с.
 8. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегічні карти: Трансформація нематеріальних активів в матеріальні результати. – М.: ЗАО «Олімп-Бізнес», 2005. – 436 с.
 9. Момот А.И. Менеджмент якості і елементи системи якості: Підручник|посібник|. – Донецьк: Норд-Прес, 2005. – 319 с.
 10. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – 2-ге вид., доп. – Л.: Альтаїр – 2006. – 272с.
 11. Скібіцький О. М. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 310 с.
 12. Економіка та стратегія розвитку підприємств : монографія / За ред. В.К. Данилка. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 284 с.
 13. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 699 с.
 14. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління: підручник / Б. М. Мізюк. –Львів: Магнолія-2006, 2009. – 544 С.
 15. Череп А. В. Стратегічне планування і управління: навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К.: Кондор, 2011. – 334 с.
 16. Порохня В. М. Стратегічне управління: навч. посіб. / В. М. Порохня, Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. – К.: ЦУЛ, 2012. – 224 с.
 17. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства: навч. посібник / Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Тридід О.М. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 640 с.
 18. Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник для студентів вузів / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатієва. – К. : Каравела, 2006. – 319 с.
 19. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: навч. посібник. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2010. – 264 с.
 20. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: навч. посібник / П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, Н. В. Яшкіна. – Вид. 3-тє, переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2011. – 518 с.
 21. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. – К.: Ліра, 2010. – 224 с.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...