1. Іванова Н. Ю. Політологія : навч. посібник / Н. Ю. Іванова, В. Ф. Смолянюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 347 с.
 2. Політологія: підручник / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, О. В. Бабкіна та ін. ; за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., переробл., доповн. – К.: Академія, 2010. – 568 с.
 3. Політологія: Навч. посіб. для студентів, викладачів ВНЗ / За ред. М.П. Гетьманчука. - К.: Знання, 2010. - 415 с.
 4. Основи політології: Навч. посіб. / Бегей І.І. - К.: Знання, 2011. - 351 с.
 5. Гелей С. Д. Політологія: Навч посіб. – 7-ме вид., переробл. і доп. / С. Гелей, С. Рутар – К.: Знання, 2008. – 415 с.
 6. Політологія: навч. посібник/ Н.Ю. Іванова, В.Ф. Смолянюк. - К.: КНЕУ, 2011. - 347с.
 7. Політологія: Навчальний посібник / Щедрова Г. П., Барановський Ф. В., Карчевська О. В., Мазур О. Г., Михайловская О. Г., Новако ва О. В., Пашина Н. П., Пробийголова Н. В. - Луганськ: Вид-во СНУІм. В.Даля, 2011. - 304 с.
 8. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Либідь, 2009. – 480 с.
 9. Політологія: підручник / М. М. Вегеш та ін. ред. М. М. Вегеш. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 384 с.
 10. Політологія: підручник / Л.М. Димитрова, С.О. Кисельов, М.Ф. Шевченко та ін.; За ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова – К.: Знання, 2009. – 206 с.
 11. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.
 12. Бегей І. І. Основи політології: навч. посіб. / І. І. Бегей. – К.: Знання, 2011. – 351 с.
 13. Піча В. М. Політологія: підручник / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 304 с.
 14. Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. – К.: Дакор, КНТ, 2006. – 416 с.
 15. Політологія: Навч. посібник / О.О.Волинець, М.П.Гетьманчук, В.В.Гулай, С.І.Дорошенко, І.Р.Малик, О.Ю.Мороз, Р.Я.Пасічний, О.В.Піскорський, П.П.Ткачук, В.І.Харченко. – Серія "Дистанційне навчання”. – № 28. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка”, 2005. – 360 с.
 16. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посібник. - 7-ме вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 415 с.
 17. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія. Наука про політику: Підручник для студ. вищ. навч. закл. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 840 с.
 18. Політологія: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А. М. Чернія. - К.: Міленіум, 2006. - 366 с.
 19. Політологія: підручник / За ред. Л. М. Димитрової, С. О. Кисельової. - К.: Знання, 2009. - 206 с.
 20. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія: навч. пос. / Ф. М. Кирилюк – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 564 с.
 21. Логвина В.Л. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...