1. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди.- К.: Знання, 2005. - 431 с.

 

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Мельника Л.Г.  - Суми: Університетська книга, 2004. - 648 с.

 

3. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Покропивного С. Ф.  – 4-те вид., перероб., доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

 

4. Єщенко І. С, Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 2005. - 327с.

 

5. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємств: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. - К: МАУП, 2003. - 304 с.

 

6. Рижиков В.С., Панков В.А., Ровенська В.В., Підгора Є.О. Економіка підприємства.- К.: Слово, 2004.- 272 с.

 

7. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 288 с.

 

8. Економіка підприємства: Навчальний посібник / За ред. Бойчика І. М. – К: Каравела, 2002. – 298 с.

 

9. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник,  2-ге вид. оновлене і доп.- Львів: Інтелект-Захід, 2005. – 296 с.

 

10. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Підручник. - К.: Знання, 2006. – 580 с.

 

11. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 211 с.

 

12. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.

 

13. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

 

14. Калина А.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2007. - 323 с.

 

15. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред.П. В. Круш. - К: КНТ, 2007. -  777 с.

 

16. Економіка підприємства: Підручник / За ред. О. В. Посилкіної.- Х: Золоті сторінки: Видавництво НФаУ, 2006. -  488 с.

 

17. Економіка підприємства: Навч. посібник /За. ред. В. Є. Воротіна. - К.: Університет "Україна", 2005. - 248 с.

 

18. Чаюн І. О.  Економіка підприємства: Підручник /За. ред. Н. М. Ушакова. - К.: КНТЕУ, 2005. -  569 с.

 

19. Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2.вид., доп. та перероб. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. -  117 с.

 

20. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. -  679 с.

 

21. Грицюк Е.О.Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: Дакор, 2009. -  303 с.

 

22. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К. : Знання, 2009. -  390 с.

 

23. Грещак М.Г. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Г. О. Швиданенко. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2009. -  816 с.

 

24. Куденко М.Ю. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2009. - 218 с.

 

25. Гетьман О.О. Економіка підприємства : Навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - К.: Центр учбової літератури, 2010. -  488 с.

 

26. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Підручник . - К.: КНЕУ, 2009. - 598 с.

 

27. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян. - К.: Центр учбової літератури, 2010. -  304 с.

Действующие акции

АКЦИИ!!!

Рады представить Вам наши акции, с помощью которых Вы сможете значительно сэкономить Ваши денежки и отлично подготовиться к сессии!

1. Акция «Копилка». Мы ценим постоянных клиентов и предлагаем им постоянные скидки! Все наши клиенты, которые заказывают хотя бы одну работу в каждую сессию, получают постоянную личную скидку на все последующие заказы - 10 %.

2. Акция «Экономь много»! Супер предложение! Закажи 2 диплома и получи скидки 300 грн. на каждый диплом!

3. Акция «Приводи друзей!» Расскажи о нас другу, приводи его к нам и получишь 50 грн. (если друг сделает заказ работ на сумму не меньше 200 грн).

4. Акция «Летом диплом на шару!» Только летом у Вас есть возможность заказать диплом за 1500 грн.!

 • Алина
  Ирочка, большое спасибо за курсовую! Защита прошла на отлично, буду Вас всем рекомендовать!!!
   
 • Олег
  Большое спасибо Ирине за помощь с дипломом! Вначале обратился к другим "специалистам", в итоге весь диплом был перечеркнут, исправить они так и не смогли...По совету знакомых обратился к Ирине, она фактически переписала диплом заново, в итоге защита прошла ...
   
 • Анна
  Дипломна робота виконана якісно. Всі доробки викладача були враховані в короткий термін - виникла ситуація, що за ніч потрібні були коригування - мене ніхто не кинув, Ірина сама доробила згідно вимог за ніч! Я дуже вдячна за таке відношення до ...